İçme Suyu PH Değeri Nasıl Olmalıdır? - İstanbul Su Arıtma Cihazı Satış, Servis
 

İçme Suyu PH Değeri Nasıl Olmalıdır?

İçme Suyu PH Değeri Nasıl Olmalıdır?

Suyun pH değeri içeriğinin asidik veya bazik durumunu ifade eden ölçü birimidir. Suyun pH değeri 0 ile 14 arası değişmektedir. 0 – 7 arası asidik, 7- 14 arası ise bazik su anlamına gelmekte olup, 7 nötr bir derecedir. 0 ile 7 aralığında besin değerleri asidik, 7 ile 14 aralığındaki besin değerleri de bazik olarak adlandırılır. Saf suyun pH değeri ise 7, yani nötr şeklindedir. Gün içerisinde tüketilmesi gereken ve insan vücudu için daha sağlıklı olduğu kanıtlanan su pH değeri, 7,2 ile 8,5 arasında olmalıdır.
Suyun pH derecesi de 0’dan 14’e kadar olan değerleri kapsamaktadır. 0 – 7 arası asidik, 7 nötr ve 7 – 14 arası alkali su olarak adlandırılmaktadır. Saf suyun pH derecesi 7’dir. Suyun asidik özellik göstermesi, içeriğinde fazladan karbondioksit bulunması, alkali özelliği göstermesi ise fazladan kalsiyum bikarbonat ve alkali tuzları içerdiği anlamına gelmektedir. Ayrıca içeriğinde potasyum, kalsiyum ve magnezyum bulunması suyun asitlik derecesini düşürmektedir.

 

Doğada bulunan kaynak sularının pH değerleri içerdikleri maddelere göre oldukça farklılık göstermektedir. Doğal suların pH’sı genellikle 6-9 arasındadır. Hem doğal kaynaklarda hem de içme sularında suyun pH değeri hafif alkali veya nötr olmalıdır. Ayrıca kaynak sularında en uygun pH değeri 6,5 ile 8,5 arası olmalıyken içme sularında ise 6,5 ve 9,2 arası olmalıdır.

 

İdeal suyun pH değerinin yanında sertlik derecesi de sağlık açısından oldukça önemlidir. İçme suyunda, Avrupa Birliği Fransız sertlik değerinin minimum 15 (FSº), WHO da minimum 10 (FSº) sertlik derecesinde olmasını önermektedir. Sertlik derecesi suyun içeriğinde bulunan magnezyum ve kalsiyum miktarlarının toplamıdır. Az miktarda kalsiyum ve magnezyum içeren sular yumuşak olarak tanımlanır ve içimi oldukça yumuşaktır. Türkiye’de kullanılan içme sularının sertlik dereceleri genel olarak azdır. Suyun sertlik derecesi gibi suyun pH değeri de kalsiyum ve magnezyum değerlerine bağlıdır.